Missie

Codeforsu wil graag meer aandacht voor coderen en programmeren. Waarom? Coderen is het lezen en schrijven van de toekomst!

Als je kunt coderen kun je namelijk de taal van computers spreken. Zonder de juiste aansturing kan een computer immers niks. De technologie ontwikkelt zich op hoog tempo door en nu is het aan ons mensen om dit toepasbaar te maken in ons dagelijks leven. De mogelijkheden zijn eindeloos, maar om deze te benutten moet je wel in aanraking komen met informatica.

Onze missie is om kinderen en jongeren in Suriname de nodige 21st century skills bij te brengen, die horen bij het digitale tijdperk waarin we nu leven.Hiermee hopen we hen ook te motiveren om zich verder te verdiepen in de wereld van informatica en de magie van coderen.

De visie die wij daarbij hebben is om jonge mensen te inspireren hun Ideeën te delen en deze om te zetten in realiteit.

Hoe wij dit willen bereiken?

  1. Bewustwording creëren van de impact die technologie op het dagelijks leven heeft
  2. Gratis coding events en workshops aanbieden
  3. Mogelijkheden bieden om kennis van informatica verder te ontwikkelen
  4. Samenwerken met gelijkgestemde organisaties en elkaars inspanningen versterken